Przewodnik użytkownika portalu HRM

1. Jak złożyć wniosek urlopowy w HRM ?

Aby złożyć wniosek urlopowy należy wejść w zakładkę „Wnioski urlopowe” i kliknąć „Wniosek o urlop”. Następnie należy wybrać rodzaj urlopu jaki chcesz złożyć: wypoczynkowy, okolicznościowy, bezpłatny, opieka na dziecko oraz wprowadzić daty i kliknąć „Wyślij do akceptacji”. Przełożony automatycznie jest informowany o złożeniu wniosku urlopowego przez Ciebie. Wniosek będzie aktywny w systemie przez 28 dni. Po tym czasie będzie automatycznie anulowany. Gdy przełożony zaakceptuje Twój urlop, otrzymasz e-mail z taką informacją. Jeżeli chcesz złożyć wniosek o urlop na żądanie najpierw wybierasz urlop wypoczynkowy, a następnie pod polami z datą zaznaczasz check box „Urlop na żądanie”. Jednakże należy pamiętać, że dla skuteczności złożenia wniosku o urlop na żądanie konieczne jest poinformowanie przełożonego telefonicznie lub drogą e-mailową o przewidzianej nieobecności w pracy. Po uzyskaniu akceptacji wniosku możesz nie pojawić się w pracy. W przypadku składania wniosku o urlop okolicznościowy wymagane jest uzupełnienie pola „Opis” wskazując z jakiego tytułu składany jest wniosek oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów zgodnie z Kodeksem Pracy. Tylko wtedy taki wniosek będzie mógł być zaakceptowany. 

2. Jakie funkcje posiada HRM ?

Portal LeasingTeam HRM jest autorskim systemem wspierającym obsługę kadrowo-administracyjną pracowników i współpracowników. Portal zapewnia bieżący dostęp on-line do danych pracowników i współpracowników oraz pozwala na sprawną obsługę wniosków urlopowych, ewidencję absencji, ewidencję czasu pracy, dostęp do zaświadczeń o zatrudnieniu, pasków płac, deklaracji PIT.

3. W jaki sposób mogę utworzyć konto w HRM ?

Portal HRM jest systemem kadrowo-administracyjnym dedykowanym pracownikom i współpracownikom Grupy Kapitałowej LeasingTeam, dlatego tylko osoby będące naszymi pracownikami i współpracownikami mogą posiadać konto w HRM. W celu utworzenia konta należy skontaktować się z Koordynatorem Grupy Kapitałowej LeasingTeam. Do utworzenia konta w HRM niezbędne jest posiadanie adresu e-mailowego. 

4. W jaki sposób mogę zalogować się do portalu HRM ?

Logowanie do portalu HRM odbywa się przez stronę www.leasingteam.pl. W prawym górnym rogu należy kliknąć w „Portal HRM” i wówczas pojawi się pole logowania do portalu. Przy logowaniu należy podać następujące dane:

  • Nazwa użytkownika zgodnie z ustalonym wzorem,
  • Numer identyfikacyjny,
  • Samodzielnie ustawione hasło do portalu. 
5. Nie mogę zalogować się do HRM ?

Jeżeli występują problemy z logowaniem do portalu HRM należy upewnić się, że dane podawane do logowania są poprawne. Należy pamiętać, że system rozpoznaje wielkie i małe litery, a także polskie znaki. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęstszym problemem jest wpisywanie niepoprawnego hasła, dlatego zachęcamy do skorzystania z opcji „Nie pamiętam hasła” i ustawienia nowego, bezpiecznego hasła do konta, zwłaszcza jeśli kilka prób logowania zakończyło się niepowodzeniem. Warto również zwrócić uwagę na przeglądarkę w jakiej otwierany jest portal, ponieważ na starych wersjach przeglądarki Internet Explorer dane mogą być nieczytelne. Wówczas zalecana jest aktualizacja IE, albo otwarcie portalu w innej przeglądarce, np. Chrome, Mozilla, Safari. Jeżeli po sprawdzeniu powyższych elementów, nadal występują problemy z logowaniem do portalu, prosimy o kontakt z Koordynatorem Grupy Kapitałowej LeasingTeam. 

6. Czy dane udostępniane w HRM są bezpieczne ?

Dane w portalu HRM są zabezpieczone protokołem SSL, który zapewnia poufność ich przesyłania. Jest to widoczne w pasku adresu strony, w którym pojawia się kłódka, a sam adres jest opatrzony przedrostkiem https://. Ponadto procedura aktywacji konta jest stworzona w taki sposób, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych. Użytkownik otrzymuje e-mail z portalu za pomocą którego samodzielnie ustawia hasło do systemu i tylko on to hasło zna. Natomiast adres e-mailowy może być zmieniony tylko przez kontakt z Koordynatorem Grupy LeasingTeam lub Działem Obsługi Pracownika, co dodatkowo zabezpiecza przed dostępem do konta niepowołanych osób. 

7. Jak ustawić nowe hasło do systemu ?

W celu ustawienia nowego hasła do systemu należy kliknąć w link „Nie pamiętam hasła” dostępny na stronie logowania, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Przy tworzeniu nowego hasła należy zadbać o to, aby było ono bezpieczne, m.in. aby posiadało przynajmniej 6 znaków, zawierało zróżnicowane znaki (litery małe, duże, liczby, znaki specjalne), było trudne do odgadnięcia dla innych. Pamiętaj, aby nie przechowywać hasła w miejscu łatwo dostępnym dla innych osób.

8. Czy mogę cofnąć wniosek urlopowy ?

Tak, wniosek o urlop można anulować w każdym momencie. Aby to zrobić w tabeli z wnioskami urlopowym należy wybrać właściwy wniosek i kliknąć „Anuluj”. Jeżeli wniosek nie został jeszcze zaakceptowany przez przełożonego to automatycznie uzyska ona status anulowany. Natomiast jeżeli przełożony już zaakceptował ten wniosek, wówczas po anulowaniu wniosku przez pracownika, przełożony uzyska informację o tym fakcie i będzie również musiał potwierdzić anulowanie takiego wniosku. 

9. Czy urlop musi zostać zaakceptowany przez przełożonego ?

Tak, wniosek urlopowy musi zostać zaakceptowany przez przełożonego, aby był ważny. W przypadku urlopu na żądanie konieczne jest poinformowanie przełożonego telefonicznie lub drogą e-mailową o przewidzianej nieobecności w pracy. Po uzyskaniu akceptacji wniosku możesz nie pojawić się w pracy. 

10. Jakie są wymagania techniczne, aby móc korzystać z HRM ?

HRM jest systemem przeglądarkowym, co oznacza, że aby z niego korzystać musisz być podłączonym do internetu. Portal dostępny jest na wszystkich przeglądarkach, jednakże w przypadku starych wersji Internet Explorer dane mogą być nieczytelne. Należy wówczas albo uaktualnić Internet Explorer, albo zmienić przeglądarkę na np. Chrome, Mozilla, Safari. 

11. Czy HRM jest dostępny tylko na komputerze i w sieci firmowej ?

HRM jest dostępny wszędzie. Dla wygody pracowników, współpracowników i klientów zadbaliśmy o to, aby system był dostępny z każdego miejsca na ziemi. Jedynym warunkiem jest bycie podłączonym do internetu i zalogowanie się do systemu. Wchodząc na stronę www.leasingteam.pl, w prawym górnym rogu należy kliknąć w „Portal HRM”, wówczas pojawi się pole logowania do portalu. 

12. Jak wylogować się z systemu ?

Wylogować się z portalu można na dwa sposoby: klikając w górnym pasku w swoje imię – pojawi się lista rozwijana i należy wybrać „wyloguj” lub klikając w ikonkę „włącznika” znajdującą się pod napisem „Witaj”.

13. Czy dane dostępne w HRM są aktualne ?

Dane w HRM udostępnianie są w czasie rzeczywistym, co oznacza, że każda aktualizacja danych w systemie jest natychmiast widoczna w portalu. 

14. Nie zgadzają się moje dane w systemie, jak mogę je zmienić ?

W celu zmiany danych widocznych w HRM należy skontaktować się Działem Obsługi Pracownika, czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:00 - 17:00 pod numerem telefonu:

  • 48 22 460 50 30 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy)
  • 801 801 830 (z telefonów stacjonarnych, opłata za połączenie = 1 impuls za całą rozmowę)
  • lub drogą e-mailową, pisząc na adres: dop@leasingteam.pl 
15. Co to są „Zadania” widoczne w HRM ?

W zakładce „Zadania” pojawiają się bieżące działania do wykonania przez przełożonego lub koordynatora, np. informacja o złożonym przez pracownika wniosku urlopowym do rozpatrzenia.